ELITE v režime OTP

ELITE v režime OTP

Pre účely tohto režimu OTP, je pri návšteve v ELITE Hotel & Restaurant potrebné preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 (negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu / negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, uvedené potvrdenie je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.


Aktuálne znenie COVID automatu, ktorému podliehajú opatrenia v ELITE Hotel & Restaurant nájdete TU.


Aktuálne platná a účinná vyhláška ÚVZSR umožňuje prevádzkovateľovi ELITE Hotel & Restaurant, spoločnosti ELLITE s.r.o., a jeho zamestnancom požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky ELITE Hotel & Restaurant predloženie príslušného vyššie uvedeného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z uvedených skutočností; do tohto dokladu je prevádzkovateľ ELITE Hotel & Restaurant, ako aj jeho zamestnanci, oprávnený nahliadnuť.


VEREJNÉ PRIESTORY HOTELA
Vo verejných priestoroch hotela, prosíme, dezinfikujte si ruky a noste respirátor FFP2. Počas check-inu a pohybu v hoteli, prosíme, dodržiavajte vzdialenosť 1,5 – 2 m a vstupujte po jednom, resp. v skupinke rodinných príslušníkov. Všetky verejné priestory hotela a dotykové plochy dezinfikujeme a čistíme vo zvýšenej miere. Priestory pravidelne vetráme. Výťah odporúčame používať samostatne alebo v skupinkách osôb, ktoré sú na pobyte spolu.


V prípade podozrenia alebo zistenia príznakov ochorenia COVID-19 počas príchodu alebo pobytu v našom hoteli, prosíme, zostaňte v hotelovej izbe a bezodkladne telefonicky informujte recepciu.


IZBY
Kladieme zvýšený dôraz na dezinfekciu všetkých dotykových povrchov v izbách.


ZAMESTANCI
Našich zamestnancov pravidelne školíme o protiepidemiologických opatreniach. Každý zamestnanec, ktorý prichádza do kontaktu s hosťom, povinne nosí respirátor počas celej svojej zmeny a pravidelne dodržiava všetky hygienické opatrenia.


Uprednostňujeme bezkontaktný spôsob platby.


V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností, prosíme, kontaktujte recepciu ELITE Hotel & Restaurant telefonicky na +421 911 327 649 alebo e-mailom recepcia@elitehotel.sk.Ďakujeme, že akceptujete prípadný diskomfort v ponuke služieb.
Ikona dátumu pridania

Dátum priadania

16. august 2021

Ikona autora

Autor

Tím ELITE